Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:

 

Lotabee.com cam kết không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên website cho bất cứ một bên thứ ba nào khác.

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty để phục vụ tốt nhất lợi ích của khách hàng.

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ khách hàng bao gồm:

- Tên
- Địa chỉ giao hàng
- Địa chỉ Email
- Số điện thoại cố định
- Số điện thoại di động
- Ngày sinh
- Giới tính

Những thông tin trên sẽ chỉ được sử dụng cho các mục đích sau đây:

- Giao hàng quý khách đã mua
- Thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ khách hàng
- Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm
- Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ, thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của quý khách
- Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin quý khách cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng, xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của quý khách.

 

Phạm vi sử dụng thông tin:

 

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty. Chúng tôi có thể chia sẻ tên và địa chỉ của quý khách cho dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc nhà cung cấp của chúng tôi để có thể giao hàng cho quý khách.
 

Thời gian lưu trữ thông tin:

Lotabee sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do Khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi Khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

 

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

Tại lotabee.com, sự riêng tư của khách truy cập đối với chúng tôi là cực kỳ quan trọng.

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của quý khách cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ những công ty và các bên thứ ba có liên quan trực tiếp đến việc giao hàng mà quý khách đã mua . Trong một vài trường hợp đặc biệt, lotabee có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật. Lotabee.com cam kết tuân thủ Đạo luật Bảo Mật và các Nguyên tắc Bảo mật Quốc gia.